Nieuwsbrief Extra Editie juni 2008

Gelders debat: "A15, de varianten"

Geachte belangstellende,

Zoals we in Nieuwsbrief 3 van Argus A15 al hebben laten weten, vindt er op woensdag 11 juni 2008 een Gelders debat plaats met als titel "A15, de varianten". Dit debat wordt gehouden in het CCOG in Duiven. Hier kunnen alle belangstellenden hun mening geven over de alternatieven die onderzocht gaan worden in de m.e.r. en discussiŰren met Statenleden.
Omdat het in Duiven gehouden wordt, is de kans groot dat vooral veel bewoners uit Duiven hier aanwezig zullen zijn. Om te zorgen dat de Statenleden een evenwichtig beeld krijgen van wat er leeft onder alle bewoners van het betrokken gebied is het noodzakelijk dat er ook uit Zevenaar veel opkomst zal zijn. Daarom brengen wij met deze extra editie dit debat nogmaals onder uw aandacht.

In de bestuursovereenkomst van 2006 is vastgelegd dat er een studie komt naar de doortrekking van de A15. In deze studie wordt een drietal oplossingen voor het overbelaste wegennetwerk en het ontbreken van een goede verbinding tussen de regio Arnhem-Nijmegen en de Liemers onderzocht:

Eind 2006 heeft een meerderheid van Provinciale Staten (CDA, PvdA, VVD, GroenLinks, SGP, D66 en LPF) uitgesproken, dat bij doortrekking van de A15 de provincie zich sterk moet maken voor de aanleg van een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal en een landschappelijk verantwoorde inpassing van het tracÚ, waaronder een verdiepte aanleg van het tracÚ in de corridor Duiven-Zevenaar.

Provinciale Staten willen weten welke variant uw voorkeur heeft en waarom.
Welke voorwaarden worden door u gesteld en welke voorwaarden moet de provincie stellen? Graag gaan Provinciale Staten hierover met u in discussie.

Geef uw mening; kijk vanaf 26 mei op www.vertelhetps.nl voor de stellingen. Deze zijn:
stelling 1: Verbetering van het openbaar vervoer voorkomt files in de regio;
stelling 2: Doortrekking van de A15 maakt de regio sterker.
Hier staan ook al enkele reacties bij.

Het debat vindt plaats in het CCOG in Duiven, Kastanjelaan 2 en duurt van 18.00 tot 20.00 uur.
Meer informatie, organisatie en programma:
Franske van Hooijdonk, griffie Provinciale Staten
T (026) 359 85 57 of f.van.hooijdonk@prv.gelderland.nl

Wij hopen dat de betrokken bewoners in groten getale aanwezig zullen zijn.
Tot ziens op 11 juni!

Het bestuur van Argus A-15:

Paul van Heesewijk, voorzitter
Francis Bax, secretaris
Joost Boersma, penningmeester
Philip van Zuilekom, bestuurslid
Hans Sluiter, bestuurslid

Website: www.argus-a15.nl
E-mail: info@argus-a15.nl
Bankrekening: 1418.99.069 ten name van Stichting Argus A15

Aanmelden of uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrief »