Nieuwsbrief

Aanmelden of uitschrijven voor de e-mailnieuwsbrief kan met het contactformulier »

Verkiezing voor de Provinciale Staten

21 februari 2011 - Ter gelegenheid van de naderende verkiezing voor de Provinciale Staten, hebben we een Nieuwsbrief gemaakt. Hierin hebben we voor u de standpunten van de deelnemende politieke partijen op een rijtje gezet voor zover deze betrekking hebben op de eventuele doortrekking van de A15 en andere mogelijke oplossingen voor het mobiliteitsprobleem.
Hoewel u hierin misschien een zekere voorkeur van onze kant voor bepaalde partijen meent te kunnen lezen, is het niet onze bedoeling een stemadvies te geven. Voor de volledige en letterlijke programma's van de partijen verwijzen we naar de desbetreffende websites, die gemakshalve bij iedere partij vermeld zijn.

Lees de nieuwsbrief »

Nummer 4

10 november 2008 - Er begint weer wat beweging te komen in de "A15-gelederen". De Commissie m.e.r. heeft een advies uitgebracht en er is een Notitie van ViA15 verschenen, wat voor ons aanleiding was om ook in beweging te komen.

Lees de nieuwsbrief »

Extra Editie

7 juni 2008 - Op woensdag 11 juni 2008 vindt een Gelders debat plaats met als titel "A15, de varianten". Dit debat wordt gehouden in het CCOG in Duiven. Om te zorgen dat de Statenleden een evenwichtig beeld krijgen van wat er leeft onder alle bewoners van het betrokken gebied is het noodzakelijk dat er ook uit Zevenaar veel opkomst zal zijn. Daarom brengen wij met deze extra editie dit debat nogmaals onder uw aandacht.

Lees de nieuwsbrief»

Nummer 3

19 mei 2008 - Na een periode van relatieve rust rond het onderwerp A15, begint het nu interessant te worden. Ten eerste is de startnotitie vrijgekomen voor inspraak en worden er diverse informatieavonden georganiseerd. In deze Nieuwsbrief zetten we een en ander op een rijtje. Verder is onlangs de regionale gebiedsvisie A15/A12 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen gepresenteerd. Wat gebeurt daar verder mee?

Lees de nieuwsbrief »

Nummer 2

24 februari 2008 - In deze Nieuwsbrief roepen wij u op om uw mening te geven over de Gebiedsvisie A15.

Lees de nieuwsbrief »

R E C T I F I C A T I E
In Nieuwsbrief 2 is ten onrechte de suggestie gewekt, dat op de website van gemeente Zevenaar uitsluitend een samenvatting van de Gebiedsvisie A15 te vinden is. Er staat echter ook een link naar het volledige document. Kies op de homepage het artikel Inspraakronde Gebiedsvisie A15 en klik op "Lees meer". Onderaan het nieuwe venster klikt u op "Lees verder". Op de nieuwe pagina met Projectinformatie kijkt u in de alinea Vervolg en daar staat: "Het volledige bestand is voorlopig hier te vinden" (externe link). Door op hier te klikken opent u de site van YouSendIt alwaar u door op Download Now Securely te klikken, het hele bestand van 35.177 KB kunt downloaden. Dit duurt ongeveer 1,5 minuut.
Om bovenstaand traject te omzeilen, kunt u ook op de volgende link klikken: Download gebiedsvisie A15. Succes!

Nummer 1

23 januari 2008 - De eerste nieuwbrief van Stichting Argus A15 over onder andere de oprichting van de stichting en de uitslag van de enquête.

Lees de nieuwsbrief »

Krijg ik last van de A15?

Volg ons op: Volg ons op Twitter

Hulp gezocht

Stichting Argus A15
Contact:
info@argus-a15.nl