Lijst van Ondersteuning

Als u achter de doelstellingen en werkwijze van Argus A15 staat, verzoeken we u om dit formulier in te vullen. Hoe meer bewoners steun betuigen aan onze stichting, hoe meer gewicht we in de schaal leggen bij toekomstige inspraakprocedures.

Naam:


Adres:


Telefoonnummer:


E-mailadres:


Hierbij verklaar ik dat ik stichting Argus A15 steun.

Ik ben ook bereid de stichting financieel te steunen. Ik maak binnenkort een bijdrage over op bankrekeningnummer 89.88.63.341 ten name van Stichting Argus A15, Zevenaar.

Bent u ook bereid mee te werken met de stichting, dan kunt u dat hier aangeven. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
We zijn met name op zoek naar mensen met een juridische achtergrond en/of kennis van ruimtelijke ordening, milieu en gezondheid. Maar ook andere hulp is welkom.

Eventuele opmerkingen:


Hartelijk dank voor uw steun namens het bestuur van stichting Argus A15.

Krijg ik last van de A15?

Volg ons op: Volg ons op Twitter

Hulp gezocht

Stichting Argus A15
Contact:
info@argus-a15.nl